Article Details

  Pravilno zbrinjavanje svjetiljki i žarulja: recikliranje otpadne opreme u skladu sa zakonom

  Zaštita okoliša uključuje i pravilno odlaganje i zbrinjavanje žarulja i svjetiljki na kraju njihova životnog vijeka. Tako se na primjer mnoge žarulje ne bi smjele odlagati kao obični kućanski ili glomazni otpad. Njih se treba odvojeno prikupljati i reciklirati.

  U  Njemačkoj je ekološko prikupljanje i odlaganje otpadne opreme regulirano Zakonom o električnoj i elektroničkoj opremi (ElektroG). Usvojen 2006. godine, on zapravo prenosi direktivu Europske unije (Direktiva WEEE) u njemački zakon. ElektroG propisuje obvezu zasebnog prikupljanja otpadne električne opreme koja mora potom biti razvrstana po proizvodnim grupama te reciklirana. Taj se zakon odnosi i na proizvode rasvjetne industrije. U skladu sa zakonom ElektroG, moraju se reciklirati:

  • sve fluorescentne cijevi i žarulje na izboj u plinu
  • sve svjetiljke osim onih koje se koriste u kućanstvima, točnije “profesionalne” svjetiljke koje se koriste u uredima i proizvodnim pogonima.

  ElektroG ne propisuje recikliranje za:

  • inkandescentne i halogene žarulje
  • svjetiljke koje se koriste u kućanstvima.

  Pravilno zbrinjavanje žarulja

  Žarulje na izboj sadrže malu količinu žive. Stoga se istrošene žarulje ne bi trebale tretirati kao ostali otpad već ih se treba zbrinjavati u skladu sa zakonom ElektroG. Odgovornost za prikupljanje i reciklažu leži na proizvođačima i uvoznicima.

  Iz tog je razloga njemačka rasvjetna industrija osnovala Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH, neprofitnu organizaciju koja za njemačke proizvođače žarulja organizira prikupljanje istrošenih žarulja na izboj diljem Njemačke. Uz njih, postoje i gradska reciklažna dvorišta kao i mreža volonterskih odlagališta gdje se istrošene žarulje mogu besplatno vratiti. Žarulje se također prikupljaju izravno u postrojenjima glavnih industrijskih potrošača.

  Takav sustav pokriva naredne grupe proizvoda:

  • linearne fluorescentne cijevi
  • fluokompaktne žarulje
  • žarulje na izboj, uključujući visokotlačne natrijeve žarulje
  • metal-halogene žarulje
  • niskotlačne natrijeve žarulje.

  Inkandescentne i halogene žarulje mogu se još uvijek odlagati kao obični otpad jer nisu obuhvaćene zakonom ElektroG.

  Više informacija o recikliranju žarulja pruža radna grupa proizvođača i reciklažnih subjekata AGLV (dostupni samo u Njemačkoj) u sklopu njemačke Udruge proizvođača električne i elektroničke opreme, kao i  Lightcycle-Retourlogistik und Service GmbH (samo u Njemačkoj).

  Pravilno zbrinjavanje svjetiljaka

  Zakon ElektroG ne odnosi se na otpadne svjetiljke iz kućanstava. One se još uvijek mogu odlagati kao običan kućanski otpad.

  Otpadne “profesionalne” svjetiljke kupljene prije ožujka 2006. za upotrebu u administraciji, industriji ili trgovini moraju odlagati sami potrošači.

  Svjetiljke za profesionalnu upotrebu kupljene nakon ožujka 2006. obuhvaćene su zakonom kao “nova otpadna oprema” te su označene simbolom koji prikazuje prekrižen koš za smeće. Njih:

  • mogu zbrinjavati  sami potrošači iz privatnog ili javnog sektora; to je financijski privlačna opcija ako se uzmu u obzir trenutne cijene otpadnog/starog željeza

  ili

  • ih se može besplatno vratiti specijaliziranim poduzećima koja se bave zbrinjavanjem otpada. Takva poduzeća prikupljaju otpad i za njemačke proizvođače svjetiljaka. Jedno takvo poduzeće je i Iseroh.

  Dobro je znati: Budući da imaju vijek trajanja od preko 20 godina, o njihovom zbrinjavanju ne moramo se brinuti dugo vremena od trenutka kada ih kupimo.
  PrintBookmark and Share

  << Return
  // Za Coockie //Za MC