Article Details

  Predspojni uređaji

  Predspojne naprave imaju glavnu ulogu u napretku rasvjetne tehnologije. Na primjer, elektroničke prigušnice (EB) otvorile su put mogućnosti regulacije fluorescentnih cijevi. Predspojne naprave stoga ne samo da poboljšavaju kvalitetu rasvijetljenosti, već štede energiju i smanjuju operativne troškove.

  Energetski učinkovite predspojne naprave za žarulje

  Kada god se raspravlja o “energetski učinkovitoj rasvjeti” ili “vizualno-ergonomskim standardima”, razgovor brzo skrene na elektroničke predspojne naprave. Zajedno s inovativnim žaruljama, čine moćan duo u štednji električne energije.

  Inkandescentne žarulje i visokonaponske halogene žarulje (230 V) rade direktno spojene na mrežni napon. Ostale žarulje trebaju posebne uređaje:

  • niskotlačne i visokotlačne žarulje na izboj rade samo uz prigušnice
  • niskonaponske halogene žarulje trebaju transformatore
  • žarulje s magnetskim prigušnicama također trebaju startere i kondenzatore
  • visokotlačne žarulje na izboj dodatno zahtijevaju i propaljivače.

  Predspojne naprave imaju glavnu ulogu u napretku rasvjetne tehnologije. Na primjer, elektroničke prigušnice (EB) otvorile su put mogućnosti regulacije fluorescentnih cijevi. Predspojne naprave stoga ne samo da poboljšavaju kvalitetu rasvijetljenosti, već štede energiju i smanjuju operativne troškove.

  Prigušnice za žarulje

  Žarulje na izboj uvijek zahtijevaju prigušnice. Imaju negativnu karakteristiku struja – napon. Nakon paljenja slijedi masovna ionizacija inertnog plina ili metalnih para u žarulji, što dovodi do povećanja struje u žarulji koja bi u jako kratkom vremenu uništila žarulju. Prigušnica ograničava struju i zajedno sa starterima ima ključnu ulogu u paljenju žarulje.

  Elektroničke prigušnice postižu veću učinkovitost

  Prigušnice se dijele na magnetske i elektroničke (EB). Najveća energetska učinkovitost, kao i maksimalno zadovoljstvo rasvjetom, postižu se žaruljama s elektroničkom prigušnicom. One predstavljaju najnoviju tehnologiju koja zamjenjuje prigušnice s malim gubicima, a koje su svojedobno zamijenile konvencionalne prigušnice s velikim gubicima. Prigušnice mogu biti sastavni dio žarulje, kao na primjer štedne žarulje s elektro-navojem, ili mogu biti dio svjetiljke.

  Elektroničke prigušnice: visoka učinkovitost

  U učinkovitom rasvjetnom sustavu, elektroničke prigušnice štede veliku količinu energije i pritom pružaju maksimalno zadovoljstvo rasvjetom. Zahvaljujući niskoj potrošnji energije, prema Europskom indeksu energetske učinkovitosti nalaze se na vrhu tablice (EEI).

  Česta upotreba štedi energiju

  Žarulje na izboj uvijek moraju imati prigušnicu. S elektroničkom prigušnicom zapravo troše manje energije nego što je proizvođač prvobitno predvidio: rade s manjom snagom od nazivne. Razlog tome je način na koji elektronička prigušnica radi: ona pretvara ulaznu frekvenciju linijske struje od 50 Hz i radi s izmjeničnim naponom visoke frekvencije od 25 do 70 kHz.

  Energetska učinkovitost elektroničke prigušnice može se demonstrirati na sljedećem primjeru. Žarulja od 58 W koja radi s A2 elektroničkom prigušnicom ima ulaznu snagu od samo 50 W. Gubitak energije elektroničke prigušnice iznosi samo 5 W, što znači da sustav u cijelosti troši samo 55 W. To predstavlja uštedu od 23 posto u usporedbi sa sustavom koji koristi konvencionalnu prigušnicu.

  EU zagovara upotrebu elektroničkih prigušnica

  Europska unija potiče upotrebu štednih i energetsko učinkovitih elektroničkih prigušnica. Danas je preko 40 posto novih ili obnovljenih rasvjetnih instalacija opremljeno fluorescentnim cijevima i elektroničkim prigušnicama. Osim značajne uštede energije koja smanjuje vrijeme povrata uloženog novca, učestalo korištenje žarulja na izboj s elektroničkom prigušnicom poboljšava i kvalitetu rasvjete.

  Magnetske prigušnice: konvencionalne i varijante s malim gubicima

  Magnetske se prigušnice dijele na konvencionalne (CB) i varijante s malim gubicima (LLB). Najranija generacija prigušnica, onih s velikim gubicima, nestala je s tržišta 2005., a razlog tome je bila njihova slaba energetska učinkovitost.

  Primjer velikog gubitka energije: fluorescentna žarulja/cijev od 58 W s konvencionalnom prigušnicom izaziva gubitak energije od 13 W; time žarulja i sustav konvencionalne prigušnice zajedno troše 71 W.

  Magnetske prigušnice s malim gubicima

  Magnetske prigušnice s malim gubicima (LLB) koje su zamijenile konvencionalne prigušnice imaju manje interne gubitke: u slučaju fluorescentne žarulje/cijevi od 58 W, prigušnica s malim gubicima koja nosi oznaku nižeg B2 razreda prema Indeksu energetske učinkovitosti izaziva gubitak od samo 9 W. Međutim, njihovo zajedničko opterećenje sustava je i dalje relativno visoko - 67 W.

  Elektroničke prigušnice (EB) štede mnogo više energije.

  Indeks energetske učinkovitosti za prigušnice

  Energetski učinkovite rasvjetne instalacije uvijek uključuju elektroničke predspojne naprave. One smanjuju potrošnju energije i troškove, a pritom povećavaju kvalitetu rasvjete.

  Na temelju Indeksa energetske učinkovitosti koji je na snazi u cijeloj Europi, prigušnice se dijele u 7 razreda. Na vrhu te tablice nalaze se regulabilne elektroničke prigušnice razreda A1 – one pružaju najveću uštedu energije kao i najveće zadovoljstvo rasvjetom.

  A1          regulabilne elektroničke prigušnice (EB)

  A2          elektroničke prigušnice (EB) sa smanjenim gubicima

  A3          elektroničke prigušnice (EB)

  B1          magnetske prigušnice s vrlo malim gubicima (LLB)

  B2          magnetske prigušnice s malim gubicima (LLB)

  C            magnetske prigušnice s umjerenim gubicima (CB)

  D            magnetske prigušnice s jako velikim gubicima (CB)

  U sklopu mjera za ublažavanje globalnog zatopljenja (Kyoto 1997.), Europska unija odlučila je 2000. godine postupno izbaciti iz upotrebe prigušnice razreda C i D zbog njihove slabe energetske uravnoteženosti. Zabrana plasiranja na tržište prigušnica razreda D na snazi je od 2002. godine, dok prigušnice razreda C nisu prihvatljive od studenog 2005.

  Transformatori za niskonaponske halogene žarulje

  Niskonaponske halogene žarulje napajaju se preko transformatora. Transformatori su uređaji za pretvorbu napona. Oni koji se koriste u rasvjetnim instalacijama pretvaraju mrežni napon od 230 V u veoma niski napon, obično od 12 V, ali ponekad i od 6 ili 24 V.

  Elektronički transformatori

  Transformatori se pojavljuju u konvencionalnom ili elektroničkom dizajnu. I u njihovom slučaju, baš kao i s prigušnicama, moderna elektronika pomaže u štednji energije i postizanju većeg zadovoljstva rasvjetom. Osim toga, elektronički su transformatori (ET) manji, kompaktniji i tiši od konvencionalnih transformatora.

  S funkcionalnog gledišta, slični su elektroničkim prigušnicama (EB). Njihove prednosti su:

  • mali gubitak energije (dvije trećine manje u odnosu na konvencionalne transformatore)
  • nema zujanja tipičnog za transformatore
  • visoka učinkovitost
  •  preopterećenje i pregrijavanje sprečavaju se regulabilnom kontrolom snage
  • meko startanje (soft start)– bez naglog porasta struje pri paljenju
  • blagi način rada koji osigurava dulji vijek trajanja žarulje
  • elektronička zaštita od kratkog strujnog spoja
  • nije zapečaćen u kučište, što dopušta popravak ukoliko dođe do kvara
  • kompaktan dizajn i mala težina
  • mogu biti izravno spojeni na mrežno napajanje, zbog čega su prikladni za upotrebu u nužnoj i evakuacijskoj rasvjeti.

  Konvencionalni transformatori

  Konvencionalni transformatori  rade s različitim namotajima na primarnoj (mrežni napon) i sekundarnoj (niski napon) strani. Transformatori moraju imati osigurače na primarnoj strani. Sigurnosni transformatori prema DIN EN 60742 sprečavaju prelijevanje mrežnog napona na niskonaponsku stranu u slučaju kvara.

  Naprave za termičku zaštitu poznate kao termički prekidači pružaju dodatnu sigurnost. Kada se aktiviraju zbog prezagrijavanja, isključuju napajanje sve dok se namotaj na primarnoj strani dovoljno ne ohladi.

  Konvencionalni transformatori trebaju relativno puno snage te ih se zbog toga treba zamjenjivati elektroničkim transformatorima.

  Propaljivači i starteri

  Propaljivači su potrebni za žarulje koje ne rade na normalnom mrežnom naponu. Tu spadaju visokotlačne žarulje na izboj kao što su metal-halogene žarulje i visokotlačne natrijeve žarulje. Svjetlost koju one emitiraju generira se izbojem u plinu između dvije elektrode za što je potreban određeni početni napon za paljenje (1 do 5 kV ovisno o snazi žarulje). Za trenutno ponovno paljenje potreban je napon veći od 5 kV.

  Vrste naprava

  Najrašireniji tip propaljivača jesu  pulsni i superponirani pulsni propaljivači. Superponirani pulsni propaljivači imaju ugrađene transformatore koji proizvode kratke visokonaponske impulse. Zbog njihovih malih dimenzija, mogu biti ugrađeni u svjetiljke.

  S druge strane, pulsni propaljivači rade s prigušnicama, koje moraju biti odgovarajućeg dizajna. U tom slučaju prigušnica ima funkciju transformatora i povećava napon na traženu razinu. Moderne prigušnice, u kombinaciji s pulsnim propaljivačima, imaju digitalne vremenske limitatore paljenja kako bi se spriječilo ciklično aktiviranje i deaktiviranje žarulja na kraju njihovog životnog vijeka.

  Fluorescentne cijevi također rade na principu izboja u plinu. Stoga im je potreban starter za paljenje.

  Elektroničke prigušnice (EB) imaju integriranu funkciju starta pa im zaseban starter nije potreban.

  Pregled elektroničkih predspojnih naprava za žarulje

  Kojim su žaruljama potrebne predspojne naprave?  Sve informacije su dostupne na ....

  Elektroničke predspojne naprave za fluorescentne cijevi, fluokompaktne i štedne žarulje:

  • elektroničke prigušnice (EB), “regulabilne” ili “neregulabilne”
  • prigušnice s malim gubicima (LLB)

  Elektroničke predspojne naprave za metal-halogene žarulje i visokotlačne natrijeve žarulje:

  • elektroničke prigušnice (EB)
  • prigušnice s malim gubicima (LLB), s ili bez automatske redukcije snage
  • propaljivači s ili bez automatskih prekidača

  Elektroničke predspojne naprave za niskonaponske halogene žarulje

  • elektronički transformatori
  • konvencionalni transformatori
  Kvalitetne elektroničke predspojne naprave nose oznaku

  Kvalitetne elektroničke predspojne naprave nose oznaku kojom se potvrđuje njihova sigurnost i pouzdanost. Čvrsta konstrukcija, komponente visoke kvalitete, visokotehnološka proizvodnja i redovita kontrola kvalitete garancija su njihova dugog vijeka trajanja.

  Znak usklađenosti: oznake VDE i ENEC

  Oznaka VDE je znak sigurnosti i usklađenosti sa standardnim normama. Dodjeljuje ju Institut za testiranje i certifikaciju VDE iz Offenbacha.

  Oznaka ENEC (EN=European Norms, EC=Electronic Certification) predstavlja europski znak sigurnosti i usklađenosti sa standardnim normama. Nju također dodjeljuje Institut VDE iz Njemačke (Identifikacijski broj 10).

  CE nije oznaka sigurnosti ili testiranosti

  Oznaku CE proizvođači prigušnica koriste na vlastitu odgovornost kako bi ukazali na usklađenost vlastitih proizvoda s određenim direktivama Europske unije. “CE” nije oznaka testiranosti ili sigurnosti.

  PrintBookmark and Share

  << Return
  // Za Coockie //Za MC