Article Details

    Optička radijacija

    Optička radijacija uključuje kratke valove ultraljubičastog (UV) zračenja (100 do 380 nm = nanometri), svjetlost u vidljivom polju (valne duljine od 380 do 780 nm) i duge valove infracrvenog (IR) zračenja (780 nm do 1 milimetra).

    PrintBookmark and Share

    << Return
    // Za Coockie //Za MC