Article Details

    Indeks energetske učinkovitosti za prigušnice

    Kako bi se lakše prepoznale manje energetski učinkovite prigušnice, Europska unija je prihvatila poseban sustav kvalifikacije prigušnica. Klasa D nije dopuštena od kraja 2002., a Klasa C od kraja 2005. Prigušnice koje spadaju u Klasu A  posebno su energetski-učinkovite.
    Klasifikacija se temelji na indeksu energetske učinkovitosti (EEI, na osnovi sheme Federacije nacionalnih udruga proizvođača svjetiljki i elektrotehničkih dijelova za svjetiljke u Europskoj uniji (CELMA), tj. na Direktivi Europske unije za prigušnice 2000/55/EC):

    A1       regulabilne elektroničke prigušnice (EB)

    A2       elektroničke prigušnice (EB) sa smanjenim gubicima

    A3       elektroničke prigušnice (EB)

    B1       magnetske prigušnice s vrlo malim gubicima (LLB)

    B2       magnetske prigušnice s malim gubicima (LLB)

    C         magnetske prigušnice s umjerenim gubicima (CB)

    D         magnetske prigušnice s jako velikim gubicima (CB)

    PrintBookmark and Share

    << Return
    // Za Coockie //Za MC