PAR žarulje

PAR žarulje, skraćenica od eng. Parabolic Aluminized Reflector (parabolični reflektor presvučen aluminijem), reflektorske su žarulje od prešanog stakla dostupne u tri modela: kao inkandescentne žarulje, visokonaponske halogene žarulje (i jedna i druga s navojem E27) i metal-halogene žarulje s keramičkim plamenikom. Dostupne su s različitom širinom svjetlosnog snopa i većinom se koriste za rasvjetu vanjskih površina.