Oznake zaštite od požara

Slova „F“ i „M“ u naopako okrenutim trokutima predstavljaju oznake za zaštitu od požara. Oni ukazuju na to je li, i u kojoj mjeri, ograničeno zagrijavanje unutar svjetiljke te pokazuju vrstu zapaljivih materijala na koje se svjetiljka može postaviti (vidi tablicu). Za sve svjetiljke koje nose simbol zaštite od požara, neophodno je pri njihovom postavljanju poštivati upute proizvođača.Slovo „D“ u naopako okrenutom trokutu (ranije se koristilo slovo „F“ u trokutu) ukazuje na to da je zagrijavanje unutar svjetiljke adekvatno ograničeno te da se takve svjetiljke mogu koristiti u industrijskim postrojenjima i radionicama u kojima prah i prašina predstavljaju opasnost.