Distribucija jakosti

Distribucija jakosti opisuje način na koji se svjetlosna jakost distribuira u prostoru. Oblik i simetrija distribucije
Distribucija jakosti opisuje način na koji se svjetlosna jakost distribuira u prostoru. Oblik i simetrija distribucije jakosti ukazuju na to imaju li svjetiljka ili reflektorska žarulja uskokutne ili širokokutne zrake i/ili pružaju simetričnu ili asimetričnu rasvjetu.Distribucija jakosti grafički se prikazuje krivuljom distribucije jakosti (IDC). Ona nastaje spajanjem točaka polarnog dijagrama koje označavaju svjetlosnu jakost svjetiljke ili reflektorske žarulje pod različitim kutovima zračenja.