Dinamična rasvjeta

Rasvjeta se opisuje kao „dinamična“ kada se tijekom vremena mijenja na više načina, npr. po pitanju rasvijetljenosti, boje svjetlosti ili smjera svjetlosti (promjene koje se događaju zasebno ili simultano). Trenutno je u modi dinamična rasvjeta u boji koja se postiže LE diodama ili fluorescentnim cijevima za mješavinu boja RGB (model triju boja: crvene, zelene i plave). Dinamičnost se prati odgovarajućim programiranim sustavima kontrole.