DIN EN 1838

DIN EN 1838 „Rasvjeta u nuždi“ na snazi je u cijeloj Europskoj uniji. U Njemačkoj je zamijenila nacionalnu normu u srpnju 1999.