DALI (Digital Addressable Lighting Interface)

DALI je standardizirano digitalno sučelje za fluorescentne cijevi s elektroničkim prigušnicama. Za razliku od analognog sučelja (1-10V) kojeg je zamijenio, DALI može individualno adresirati i kontrolirati električne predspojne naprave.DALI je stoga prikladan za korištenje u autonomnim sustavima upravljanja rasvjetom za pojedine prostorije ili manje dijelove zgrada. Njegove prednosti jesu: mali broj elemenata, malo električnih instalacija i jednostavno programiranje.