Zaštitni ekstra-niski napon

Smatra se da strujni krug s niskim naponom ima zaštitni ekstra-niski napon. Iako se napaja iz krugova s višim naponom, od njih je odvojen na siguran način. Svjetiljke koje rade na zaštitnom ekstra-niskom naponu moraju biti adekvatno opremljene. Spadaju pod zaštitni razred III.