Uzvrat boje

 

Svojstvo uzvrata boje žarulje odnosi se na učinak svjetlosti na izgled predmeta u boji. Označava se indeksom Ra koji ukazuje na to koliko prirodno boje izgledaju pod svjetlošću određene žarulje.

Indeks uzvrata boje temelji se na osam najčešćih boja prilikom testiranja. Ra = 100 označava najvišu vrijednost; što je indeks niži, to su slabija svojstva uzvrata boje žarulje. Žarulje s indeksom nižim od 80 ne bi se smjele koristiti u interijerima u kojima ljudi rade ili borave na dulje periode.