Transformatori

Transformatori pretvaraju napon. Transformatori koji se obično koriste u rasvjeti smanjuju mrežni napon od 230 V (primarna strana) na zaštitni ekstra-niski napon od 16, 12 ili 24 V (sekundarna strana). Niskonaponske spot i druge niskonaponske svjetiljke bez ugrađenih transformatora zahtijevaju pojedinačne ili kolektivne strujne transformatore.
Standardni transformatori rade s različitim primarnim i sekundarnim namotima. Toroidalni transformatori koriste se u velikoj mjeri. Druga opcija su elektronički transformatori. Manji su, kompaktniji, lakši, tiši i troše manje struje.