Spektralne boje

Valne duljine elektromagnetnih zraka u vidljivom spektru, tj. svjetlosti, variraju od 380 do 780 nanometara (nm; 1 nm = 10-9), a svaka valna duljina ima različitu spektralnu boju. Ove se boje mogu vidjeti pomoću prizme, kao u slučaju duge kada kapljice kiše preuzimaju ulogu prizme.