Smanjena noćna rasvjeta

Kako bi se uštedjela energija, noću se razina cestovne rasvjete smanjuje jer je promet manje gustoće. U slučaju svjetiljki sa samo jednom žaruljom, smanjuje se snaga žarulje svakog pojedinačnog svjetlosnog izvora, na primjer sa 80 W na 50 W (redukcija snage). Gašenje svjetiljki s jednom žaruljom utjecalo bi na jednolikost rasvjete i ugrozilo bi sigurnost na cestama. Gašenje svjetiljki zbog smanjenja noćne rasvjete moguće je samo kada su dvije ili više svjetiljki postavljene na isti stup (jedna svjetiljka uvijek ostaje upaljena) ili kada su dvije žarulje na jednoj svjetiljci (jedna žarulja uvijek ostaje upaljena).