Rasvjeta natkrivenih parkirnih mjesta

Rasvjeta ulaza i izlaza, Opća rasvjeta (unutrašnja parkirna mjesta), Sustavi za navođenje

Rasvjeta natkrivenih parkirnih mjesta
Ispravna rasvjeta pojačava sigurnost u podzemnim i višekatnim garažama. Pomaže korisnicima da se orijentiraju i olakšava razlikovanje ljudi, automobila, ograda i prepreka. Također pruža korisnicima veći osjećaj sigurnosti. Relativno visok stupanj rasvjetljenosti na parkiralištu može odvratiti počinitelja od kaznenog djela.
Natkrivena parkirališta obuhvaćena su zahtjevima u rasvjeti koji su istaknuti u normi DIN EN 12464-1. DIN EN 12464-2 odnosi se na vanjska parkirališta.
DIN EN 12464-1 razlikuje vrste različitih rasvjetnih zadataka u natkrivenim parkiralištima: rampe za ulaz/izlaz, prometne trake, parkirna mjesta. Zahtjevi za rasvjetu perifernih zona isti su kao i za parkirna mjesta. Zahtjevi sigurnosne rasvjete odražavaju kriterije norme DIN EN 1838.

Rasvjeta ulaza i izlaza
Razlike u svjetlosti na ulazima i izlazima zahtijevaju zone prilagodbe koje pomažu našim očima da se naviknu na promjenu vizualnih uvjeta. Ljudskom je oku potrebno nekoliko minuta da se prilagodi na tamu, što može biti vrlo opasno. Za prilagodbu na svjetlost potrebno je pak samo nekoliko sekundi. Stoga najveći izazov za prilagodbeni kapacitet naših očiju predstavlja ulazak u podzemno parkiralište za vrijeme sunčanog dana.  Odgovarajuća horizontalna rasvijetljenost za adaptacijsku zonu razmjerno tamne podzemne garaže iznosi tristo luksa. Ukoliko su uvjeti prilagodbe manje ekstremni – uglavnom na višekatnim parkiralištima – dovoljno je 100 luksa. Na uvjete prilagodbe također pozitivno utječu, na primjer, visoki i široki ulazi. Noću je 75 luksa dovoljno za kolni ulaz i izlaz.
Kako bi se osiguralo lakše korištenje naplatnih uređaja, savjetuje se da razina rasvjetljenosti na rampama bude slična razini dnevne svjetlosti u ulaznim i izlaznim zonama.

Opća rasvjeta
Na unutrašnjim parkiralištima, preklapaju se prometni tokovi i smjerovi kretanja: automobili, u pokretu ili parkirani, dijele prostor s pješacima. Kako bi se svi korisnici ceste mogli na vrijeme međusobno uočiti te pravovremeno reagirati, horizontalna rasvijetljenost treba iznositi barem 60 luksa. Polucilindrična rasvijetljenost od 10 luksa u glavnim smjerovima kretanja također omogućava da pravovremeno uočimo osobu koja nam se približava iz daljine, što nam ostavlja dovoljno vremena da reagiramo.
U zonama u kojima su parkirani automobili, dovoljna razina rasvjetljenosti iznosi 30 luksa horizontalne rasvijetljenosti. Za zaštitu od kriminala, standardne bi se vrijednosti trebale barem udvostručiti. Kad je vizualna izvedba u višekatnim parkirnim garažama umanjena zbog bliještanja uzrokovanog dnevnom svjetlošću, vrijednosti rasvijetljenost se isto tako trebaju udvostručiti. U svakom slučaju, jednolika rasvijetljenost vrlo je važna.
Vodotjesne svjetiljke postavljene na svakom drugom parkirnom mjestu s lijeve i desne strane zona pokreta i žarulje s dovoljno velikim brojem vati čine dobar sustav rasvjete, na primjer tropojasne fluorescentne žarulje od 58 W.  To omogućava dovoljno svjetlosti i na parkirnim mjestima.

Sustavi za navođenje
Jasni sustavi za usmjeravanje automobila i pješaka ključni su za jednostavnost i praktičnost korištenja parkirališta te određuju njihovu prihvatljivost i komercijalni uspjeh.  Same konstrukcijske mjere nisu dovoljne za ovo. Znakovi i boje jednako su važni za navođenje kao i rasvjeta koja osvjetljava put.
Informacije o usmjeravanju koje pružaju LED sustavi rasvjete vrlo su lagane za čitati. LED kombinira prednosti relativno niskih operativnih troškova i vrlo nisku potrošnju energije s izuzetno dugim vijekom trajanja. Osim toga, gotovo da ih se ne treba održavati.
Dobar koncept rasvjete treba također obuhvatiti sve zone namijenjene samo pješacima: stubišnu jezgru, dizala, punktove za plaćanje, pješačke ulaze, pothodnike. I ovdje je orijentacija olakšana sustavima svjetlosnog navođenja ili ostalim sustavima za navođenje koji su instalirani kao dodatak rasvjeti.