Politika privatnosti

Voditelj obrade podataka

Lipapromet d.o.o. s registriranim sjedištem u Radnička cesta 220a, Zagreb, je voditelj obrade vaših osobnih podataka. Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Voditelj obrade i kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka.

 • Lipapromet d.o.o. za trgovinu i usluge
 • e- mail: zop@lipapromet.hr
 • telefon: 01/2415 222
 • poštom na adresu: Lipapromet d.o.o., Službenik za zaštitu osobnih podataka, Radnička cesta 220 a, 10 000 Zagreb.

Kako prikupljamo vaše osobne podatke

Obrađujemo vaše osobne podatke, između ostalog, u sljedećim slučajevima:

 • ako nas izravno kontaktirate, npr. putem internetske stranice Lipapromet d.o.o. kako biste zatražili informativnu ponudu i informacije o proizvodima i uslugama.
 • provedbu prigodnih aktivnosti oglašavanja i ispitivanja tržišta s ciljem informiranja korisnika

Koji se podaci o vama mogu prikupljati

Ime, Prezime, Kontakt telefona, Naziv poduzeća, E – mail adresa

Korištenje internetske stranice, način na koji koristite našu stranicu, uključujući informacije prikupljene putem kolačića i ostalih tehnologija za praćenje.

Kako čuvamo sigurnost vaših podataka

Lipapromet d.o.o. primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere na procese društva te sustave i platforme IT-a za prikupljanje, obradu ili korištenje podataka s ciljem zaštite tih podataka.

Takve mjere uključuju:

a) sprječavanje mogućnosti ulaza neovlaštenih osoba do sustava za obradu podataka na kojima se osobni podaci obrađuju ili koriste od strane (kontrola ulaza);

b) sprječavanje mogućnosti korištenja sustava za obradu podataka od strane neovlaštenih osoba (kontrola kroz naredbu zabrane korištenja);

c) neovlaštene osobe ne mogu čitati, kopirati, izmijeniti ili ukloniti osobne podatke tijekom njihove obrade ili korištenja odnosno nakon njihovog bilježenja/snimanja (kontrola pristupa podacima);

d) zaštita podataka enkripcijom

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani. Osobni podaci koji više nisu potrebni se uništavaju na siguran način.

Kako nas kontaktirati, vaša prava na zaštitu podataka i vaše pravo na pritužbu tijelu za zaštitu podataka

Ako imate ikakvih pitanja u vezi upotrebe vaših podataka, kontaktirajte nas na e-mail zop@lipapromet.hr

Imate pravo:

 • tražiti nas da vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo vaše podatke,
 • da vam pružimo primjerak osobnih podataka koje ste nam dali, zaprimiti osobne podatke o vama koje ste nam dali u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te – gdje je to tehnički moguće – da prenesemo te podatke drugom voditelju obrade bez zapreka ako se obrada vaših podataka temelji na vašoj suglasnosti te se provodi na automatizirani način,
 • tražiti nas da ažuriramo sve netočnosti u podacima koje imamo,
 • tražiti nas da izbrišemo sve podatke u odnosu na koje više nemamo zakonsku osnovu za upotrebu,
 • u slučajevima gdje se obrada temelji na suglasnosti te vezano za svaki direktni marketing, povući svoju suglasnost s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom,

Lipapromet d.o.o. obrađivati vaše podatke na zakonit i siguran način. Ukoliko smatrate da Lipapromet d.o.o.  postupa s vašim podacima na nezakonit način te isto ne možete riješiti u suradnji s nama, imate pravo uložiti prigovor Nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP).