Izradnja javna rasvjete u Vukovaru


Prepoznavši brojne prednosti suvremene LED rasvjetne tehnologije grad Vukovar odlučio se investirati u testnu instalaciju i tako na vlastitom primjeru provjeriti osnovne prednosti LED rasvjete.Početkom kolovoza 2012. godine započeli su radovi na izgradnji javne rasvjete u ulicama Stjepana Supanca, Ive Andrića i Kanalske u gradu Vukovaru.  Dva mjeseca nakon početka radova pristigle su najvažnije komponente nove rasvjete - LED svjetiljke. Izvršena je montaža, a  rasvjeta  je puštena u rad krajem listopada ove godine. Poduzeće Lipapromet d.o.o. projektiralo je i isporučilo najnoviju Philipsovu LED cestovnu svjetiljku SELENIUM LED koja uz iznimno malu snagu (nizak stupanj energetske potrošnje) te dug životni vijek predstavlja potpunu ekološku svjetiljku bez svjetlosnog onečišćenja. Energetska učinkovitost LED izvora te uporaba preciznih optika koje osvjetljavaju samo ciljana područja omogućile su veliku uštedu u potrošnji energije. Dodatna ušteda na tom projektu postigla se uporabom Dynadimmer LED ispravljača koji su ugrađeni unutar LED svjetiljki i koji u središnjem dijelu noći sami po predefiniranom programu prigušuju svjetlosni tok do 40 % nominalne vrijednosti. 

Korištena oprema:

  1. SELENIUM 2 LED, BGP340 LED55S/640 PSR I DM FG DDF3 48/60
  2. SELENIUM 2 LED, BGP340 LED74S/640 PSR I DM FG DDF3 48/60