Lipapromet u Termama Tuhelj

Puštanje trafostanice u rad
U lipnju 2012. u sklopu kompleksa Terme Tuhelj otvoren je novi poslovno-kongresni hotel WELL.
Radi se o jednoj od najvažnijih investicija privatnog sektora u hrvatskom turizmu u 2012. godini, a svoj doprinos u realizaciji ovog impresivnog kompleksa dao je i Lipapromet sa svojim poslovnim partnerima, tvrtkama Schneider Electric i Mik-eling. Lipapromet je s partnerima odradio cjelokupan projekt puštanja trafostanice 10/20/0,4kV, 2x1000kVA  u rad,  od faze projektiranja, izrade tehničke i korisničke dokumentacije, do faze finalnog puštanja trafostanice u pogon. U objekt je ugrađena iznimno vrijedna oprema koja uključuje SN sklopni blok tipa RM6 u konfiguraciji NE-DIDI, 2 suha epoksidna transformatora tipa TRIHAL 1000 kVA, NN razvod transformator 1, NN razvod transformator 2, spojno polje NN, NN  pomoćni razvod  u TS-u i NN razvod agregata.